Spor Hukuku sportif faaliyetlerle ve sportif örgütlerle ilgili hukuk kurallarının tümünü içine alan hukuk dalıdır. Toplum ve spor, sporda hukukçunun yeri ve önemi, Türkiye spor mevzuatı, spor hukukundaki sözleşmeler, sporda hukuki ve cezai sorumluluk, spor hukuku uyuşmazlıklarının çözüm yolları, spor kulüplerinin yapısı, sporda disiplinin sağlanması, spor kuruluşlarının uluslararası hukuktaki yeri ve hukuksal önemi Spor Hukukunun konuları içinde yer alır.

Genellikle disiplinler arası ya da karma bir hukuk dalı olarak nitelendirilen Spor Hukukunun iki temel alanından söz edilir. Bunlar:

-Bireysel Spor Hukuku: Bu alan sportif faaliyetlerde, sporcuların birbirleriyle ve spor örgütleriyle ilişkilerinin düzenlenmesi söz konusudur.

-Örgütsel (Kolektif) Spor Hukuku: Bu alanda da spor örgütlerinin birbirleriyle ilişkileri düzenlenmektedir. Spor Hukukunun kaynakları arasında da özellikle Türk Borçlar Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu gibi düzenlemeler olduğu gibi 658 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun, Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması İle Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun, Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Gençlik Ve Spor Hizmetleri Kanun, Spor Hizmet Ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik, Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması Ve Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Yönetmelik, Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği gibi pek çok düzenleme yer almaktadır. Ayrıca Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı verilmesi Hakkında Kanun da bunlar arasında sayılabilir.