Özel Hukuk Bürosu olarak en birincil amacımız hakların savunulması bağlamında bireylerin ve tüzel kişilerin gereksinim duyduğu her alanda yanında olmak ve her türlü hukuki desteği sağlamaktır. Bu çerçevede Hukuk Büromuzun merkezi olan Başkent Ankara’da olduğu gibi özellikle İstanbul, İzmir, Antalya, Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Urfa, Trabzon, Samsun, Rize, Muğla, Van ve Hakkari’de; Lefkoşa, Girne, Magosa’da,  aynı zamanda New York, Washington, Berlin, Dortmund, Münih, Londra, Amsterdam ve Tahran’da bulunan partner hukuk bürolarımız ve çözüm ortağı avukat meslektaşlarımız aracılığıyla yurt içinde ve yurt dışında hukuki ilişkilerin düzenlenmesi, her türlü hukuki sorun ve uyuşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde gerçekleştirme konularında hukuki bilgi ve tecrübelerimizi adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına özgülemiştir. Özel Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimiz için odaklanmış, olağanüstü profesyonel uzmanlık ve geniş bir iletişim ağı ile desteklenen verimli bir hizmet sunmak için sürekli bir çaba gösteriyoruz.

Müvekkillerimizle olan ilişkimizde gösterdiğimiz özen yükümlülüğümüz, hukuki tavsiye ve mütalaalarda ve ayrıca mahkemelerde temsil edilme sürecinde de hep en üst derecede gerçekleşmektedir. Bunlarla beraber tahkim, arabuluculuk, uzlaşma gibi mahkeme dışı alanlardaki tecrübe, bilgi birikimi ve başarılarımız özel bir önem taşımaktadır. Bu süreçte hukuki problemlerin en uygun yöntem ve araçlarla yönetilmesinin ötesinde problem çözümü temel odak noktamız olarak ortaya çıkmaktadır.

Robert Bosch’un 1921 yılında şöyle demişti: “Immer habe ich nach dem Grundsatz gehandelt: Lieber Geld verlieren als Vertrauen. Die Unantastbarkeit meiner Versprechungen, der Glaube an den Wert meiner Ware und an mein Wort standen mir stets höher als ein vorübergehender Gewinn.” Bu söz, Türkçe’ye şu şekilde çevrilebilir: “Her zaman şu prensibe göre hareket ettim: Güveni kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim. Söze bağlılığımın dokunulmazlığı, malımın değerine ve sözüme olan inancım, geçici bir kazançtan her zaman daha yüksek öneme sahipti.” Biz de Özel Hukuk Bürosu olarak aynı şekilde düşünüyor ve güven ilişkisinin müvekkillerimizle aramızdaki bağın en önemli unsurunu oluşturduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Bu çerçevede müvekkillerimizin hukuki ilişkileri gibi  kişisel, ticari ya da diğer her türlü veri ve bilgileri de Özel Hukuk Bürosunun her bir bireyi açısından mesleki bir kutsallık olarak içselleştirilmiştir.

Ağırlıklı olarak Şirketler ve Ticaret Hukuku, Enerji ve Maden Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Ceza Hukuku, İnşaat Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Vatandaşlık Hukuku, Aile Hukuku alanında faaliyet gösteren Özel Hukuk Bürosu olarak çok deneyimli profesyonel bir kadro, yaygın ve gelişmiş bir network, geniş bir akademik altyapı ve güncel teknolojik gelişmeleri yakından izleyen donanımı ile ulusal ve uluslararası alanda yanınızdayız.