Hırsızlık Suçunda Değer Azlığı

5237 sayılı TCK.nun 145.maddesinde “hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi suçun işleniş şekli ve özellikleri de göz önünde bulundurularak, ceza vermekten de vazgeçilebilir.” düzenlemesi yer almaktadır. Bu düzenleme ile kanun koyucunun neyi amaçladığının daha iyi anlaşılabilmesi, madde hükmünün amaca uygun şekilde yorumlanıp uygulanabilmesi için 765 sayılı TCK.nun...

Devamını okuyunuz.

Yargıtay’dan Garanti Süresi Geçmiş Mallarla İlgili Önemli Karar

ESAS NO : 2020/7070 KARAR NO : 2020/5240 TÜRK MİLLETİ ADINA YARGITAY İLAMI İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ    : KAHRAMANMARAŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA) TARİHİ              :   07/03/2019 NUMARASI      : 2018/531-2019-104 DAVACI             :   ... DAVALI             : S...... A.Ş. VEKİLİ AVUKAT .... Taraflar arasındaki bedel iadesi/misli ile değişim davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden...

Devamını okuyunuz.

Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında Temyiz Kanun Yolunda Maddi Gerçeğin Denetimi

ADİL YARGILANMA HAKKI KAPSAMINDA TEMYİZ KANUN YOLUNDA MADDİ GERÇEĞİN DENETİMİ Anayasamızın 36.maddesinde;Hak arama hürriyetiMadde 36 – Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz. Anayasamızın 38.maddesinde;C. Suç ve cezalara ilişkin esaslarMadde 38 – Kimse, işlendiği zaman...

Devamını okuyunuz.

Hırsızlıkta Zincirleme Suç

Ceza Hukukunda, yasadaki tanımlamaya uygun her sonuç ilke olarak ayrı bir suç oluşturur. Bu nedenle sanık kaç sonuç meydana getirmişse o kadar da suç işlemiş sayılır, işlediği her suç nedeniyle de ayrı ayrı cezalandırılır. Bazı hallerde ise değişik sonuçlardan dolayı sanığa ayrı ayrı cezalar verilmeyerek, tek ceza verilmesi ile yetinilir. Birden fazla sonucun meydana...

Devamını okuyunuz.

Pandeminin Sözleşme İlişkilerine Etkisi: Özellikle Mücbir Sebep Olarak Covid-19

  ESAS NO : 2020/7070 KARAR NO : 2020/5240 TÜRK MİLLETİ ADINA YARGITAY İLAMI İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ    : KAHRAMANMARAŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA) TARİHİ              :   07/03/2019 NUMARASI      : 2018/531-2019-104 DAVACI             :   HAKAN ŞÜKRÜ AYHAN VEKİLİ AVUKAT MURAT NEBİ AYHAN DAVALI             : SAMSUNG A.Ş. VEKİLİ AVUKAT ECE ÖZÜ Taraflar arasındaki bedel iadesi/misli...

Devamını okuyunuz.