Vatandaşlık Hukuku

Uyrukluk, bir kişi ya da bir şeyi devlete bağlayan siyasî ve hukukî bağdır. Uçakların, gemilerin ya da tüzel kişilerin bir devletle aralarında gerçekleşen bu tür bir bağ uyrukluk olarak adlandırılırken, gerçek kişilerle (insanlarla) devlet arasındaki bağ vatandaşlık olarak adlandırılır. Vatandaşlık ya doğumla kazanılır (asli vatandaşlık); ya da sonradan kazanılır (kazanılmış vatandaşlık). Anayasamıza göre Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür (AY m. 66).

Yabancılar Hukuku

Her yabancı, vatandaşlara tanınan haklardan yararlanamaz. Yabancıların hangi haklardan yararlanabileceklerini yabancılar hukuku inceler. Dar anlamda kanunlar çatışması, yasama yetkisi uyuşmazlıklarını kapsar. Yani bir uyuşmazlığa hangi devlet kanununun uygulanacağını gösterir. Geniş anlamda kanunlar çatışması ise, yargı yetkisi uyuşmazlıklarını da içine alır, yani bu uyuşmazlığın hangi ülkenin mahkemesinde görüleceği inceleme konusu olur. Uyuşmazlıklar, Ceza veya İdare Hukuklarından doğmuşsa kamu hukuku uyuşmazlığı; Medenî Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunundan doğmuşsa özel Hukuk uyuşmazlıkları adını alır. Devletler Özel Hukukunun konusu yalnız özel Hukuk uyuşmazlıklarıdır.