Sanayi devrimi itibariyle güç dengeleri enerji ve hammadde yoğunlaşmış, Endüstri 4.0. başka bir adlandırmayla 4. Sanayi devrimi ile enerji başlıca gündem ve mücadele konusu olmuştur. Tüm dünyada üretim enerji ihtiyacını artırmış, bu ihtiyacın karşılanması amacıyla enerji üretim araçları/teknolojileri/hammaddeleri çeşitlilik göstermeye başlamıştır.

Başlangıçta kömür üzerinden ilerleyen sektörde zamanla doğalgaz, petrol ve nükleer enerji hakimiyet kurmuş, günümüzde ise yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim sonucunda rüzgar ve güneş enerjisini üretimin temel taşı yapan santrallerin sayısı artmaktadır.

Dünyadaki dönüşüme bağlı olarak ülkemizde de enerji piyasası hızla ilerleme kat etmekte, her yıl milyarlarca liralık yatırımlar yapılmaktadır. Enerji sektöründeki bu hızlı dönüşüm hukuksal düzenlemeleri beraberinde getirmekte, günümüz koşullarına uygun olarak mevzuat sürekli olarak değişmektedir. Enerji piyasası hem kamusal hem özel hukuk ilişkilerini bünyesinde barındığı gibi, alana özel teknik bilgi de gerektirmektedir.

Başkent Elektrik A.Ş., Enerjisa Enerji A.Ş.’lerinde baş hukuk müşavirliği ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneğinde hukuki danışman olarak edindiği, enerji sektöründeki 40 yıllık tecrübesiyle Büromuz kurucularından Av. Fatma ÖZEL yönetiminde halen birçok enerji şirketine danışmanlık hizmeti vermekteyiz.