Ülkemiz ekonomisinde büyük bir pay sahibi olan inşaat sektörü ülke içerisinde sağladığı katma değer yanında, başlıca ihraç kalemlerimiz arasında da yer almaktadır. Sektörün sürekli olarak bir devinim halinde bulunması ile bu alanda inşaat şirketleri ile devlet ve arsa sahipleri arasında uyuşmazlıklara sıkça rastlanmaktadır. Sektörde başlıca görülen Yap-İşlet-Devret Modeli, Tip Taşeron Sözleşmeleri, Teknik Şartnameler genellikle tek taraflı hazırlanmak ise de imzalanacak sözleşmenin risklerini tespit etmek, ilerde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar ve çözüm yollarına hakim olmak büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda alanında uzman bir avukattan alınacak hukuki destek ticari faaliyetin devamı açısından kaçınılmaz olacaktır.

Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, Uzun Kiralama Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde ise uygulamada sıkça yapılan standart ve yeterli hükümleri içermeyen sözleşmeler nedeniyle hukuki uyuşmazlıklar ortaya çıkmakta hatta inşaatlar verilen yürütmeyi durdurma kararlarıyla ilerleyemez hale gelmektedir.

Bu kapsamda Özel Hukuk Bürosu olarak, inşaat hukuku alanında danışmanlık hizmeti vermekte ve dava takibi yapmaktayız.