Ekibimizde bulunan uygulama kökenli ve oldukça tecrübeli ortaklarımız ve dinamik kadromuzla, ceza hukuku alanında hem soruşturma hem de kovuşturma evresinde etkin şekilde hizmet vermekteyiz. Aşağıdaki suçlarla sınırlı olmamak üzere, özellikle hizmet verdiğimiz alanlar:

Sahtecilik ve dolandırıcılık suçları,
Kaçakçılık suçları,
Yaralama ve insan öldürme suçları,
Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,
Tehdit, şantaj ve hakaret suçları,
Hırsızlık ve yağma suçları,
Güveni ve görevi kötüye kullanma suçları,
Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçları,
İhaleye fesat karıştırma suçu,
Bilişim alanında suçlar,
Zimmet, rüşvet ve irtikap suçları,
Orman suçları,
Askeri Ceza Kanununda yer alan suçlar,
Fikri ve sınai mülkiyet suçları,
İnternet ortamında işlenen suçlar,
Basın suçları,
1219 Sayılı Kanun’da düzenlenen suçlar,
Şirketler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması.