Av. Ramazan ÖZKEPİR

Mezun Olduğu Üniversite:  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yaptığı Görevler:
Bolu Cumhuriyet savcısı,
Şirvan Cumhuriyet savcısı,
Sarıkaya Cumhuriyet savcısı,
Erzin Cumhuriyet savcısı,
Yargıtay Tetkik Hakimliği (1991-1996),
Yargıtay Cumhuriyet savcılığı (1996-2007),
Yargıtay 4. Ceza Dairesi Üyeliği (2007-2014),
Yargıtay 19. Ceza Dairesi Başkanlığı (2014-2020)
Ek Görevler:
Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümü Asıl Üyeliği(2007-2011),
Adalet Akademisi Genel Kurul ve Denetim Kurulu Üyeliği(2007-2011).
Ortak Eserleri:
Mala Karşı Suçlar,
Belgelerde Sahtecilik ve Bilişim Alanında Suçlar,
Hırsızlık Suçları,
Ağır Ceza Davaları,
Kasten Adam Öldürme Suçları,
İçtihatlı Türk Ceza Kanunu,
Sahtekarlık Suçları,
Ceza Muhakemesi Kanunu Şerhi,
Özel Ceza Kanunları,
Orman Kanunu,
Sosyal Medya ve Basın Hukuku.
Katıldığı Toplantı Ve Paneller:
Ceza Muhakemesi Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu,
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun,
Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 5377 sayılı Kanun,
Denetimli Serbestlik Kanunu Ve Temel Ceza Kanununa Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 5728 sayılı Kanunun TBMM Adalet Komisyonundaki toplantılarında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığını temsil,
Türkiye Adalet Akademisinde kamu güvenine karşı suçlar konusunda ders anlatımı,
Fikri Mülkiyet Suçları konusunda düzenlenen ondan fazla panelde oturum başkanlığı,
Fikri Mülkiyet Suçları ile ilgili AB projesi kapsamında Almanya, İspanya Ve İtalya´ya çalışma ziyaretleri.